Dokus Bemoeizorg

Dokus

Dokus bemoeizorg is actief in de zeven gemeenten van Midden-Limburg.

 

Bemoeizorgteam Midden-Limburg

Niet iedereen die hulp nodig heeft, wil deze ook ontvangen. Toch zijn er situaties denkbaar waarin opsporen en ingrijpen belangrijk zijn om erger te voorkomen. Voor deze groep cliënten is er Dokus bemoeizorgteam Midden-Limburg. Onze medewerkers sporen deze mensen op en bieden ondersteuning en begeleiding.

 

Doel

Ons eerste doel is het opbouwen van een vertrouwensrelatie zodat de client het belang inziet van zorg en begeleiding. De insteek is de cliënt te overtuigen reguliere zorg te ontvangen. Denk aan zorg bij maatschappelijk werk, GGZ-instellingen, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of thuiszorg. Daarnaast werken we aan het opbouwen van een functionerend sociaal en professioneel netwerk rondom de cliënt. Een netwerk dat bestaat uit mensen in de directe omgeving waarop de cliënt kan terugvallen maar die ook 'een oogje in het zeil houden'. Tot slot streven wij, indien daar sprake van is, naar het verminderen van overlast voor de omgeving.

 

Dokus bemoeizorg is een belangrijke partner in overlast projecten, zoals Project Acht in de gemeente Weert, en het Dwang en Drang overleg in de gemeente Roermond.

 


Dokus 10 jaar

Op 16 oktober 2014 vierde Dokus haar 10 jarig jubileum. Vele netwerkpartners kwamen bij elkaar om samen stil te staan bij 10 jaar Dokus

 


Workshops 2016

Dokus organiseert met regelmaat de scholing Hoarding (problematische verzamelaars) voor medewerkers van diverse organisaties binnen het ketennetwerk Midden-Limburg.

Stuur een mail voor informatie: info@dokusbemoeizorg.nl

Algemene leveringsvoorwaarden